YiZheng Wanghai CNC Equipment Technology Co;Ltd.

YiZheng Wanghai CNC Equipment Technology Co;Ltd.

李华

YiZheng Wanghai CNC Equipment Technology Co,Ltd.,在青岛市城阳区注册成立,我公司以其他的模式经营雕刻机; 木工机械; 木工机械。YiZheng Wanghai CNC Equipment Technology Co;Ltd.办公地址为山东 青岛市城阳区成子工业园,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
免费
认领